Tomasz Górniak – Radca Prawny


Jestem absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej. Pracę magisterską pt. „Analiza dogmatyczna łapownictwa” przygotowałem pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Mozgawy.

Aplikację radcowską przy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie ukończyłem w 2014 roku, natomiast wpis na listę radców prawnych uzyskałem z dniem 26 czerwca 2015 r.

Świadczeniem pomocy prawnej zajmuję się od 2010 roku. Specjalizuję się w prawie umów handlowych, prawie cywilnym oraz budowlanym, transakcjach zbycia nieruchomości, przeprowadzaniu badań due diligence nieruchomości, a także uzyskiwaniu odszkodowań majątkowych i osobowych.

Moja dotychczasowa praktyka zawodowa obejmuje m.in. sporządzenie opinii prawnych, sporządzanie i opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego, udział w procesach due diligence, zastępstwo Klientów przed sądami rejonowymi, okręgowymi, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Krajową Izbą Odwoławczą, prowadzenie postępowań przez Urzędem Patentowym, redagowanie pism procesowych w postępowaniach cywilnych oraz administracyjnych.

Władam biegle językiem angielskim (certyfikaty: CAE, TOLES Higher), a także językiem hiszpańskim na poziomie komunikatywnym.

"Otworzenie własnej Kancelarii nastąpiło po wielu latach zdobywania doświadczenia w świadczeniu pomocy prawnej podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym. Profesjonalizm, wiedza merytoryczna, zrozumienie indywidualnych potrzeb Klientów, zaufanie, poufność oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej to wartości, na których buduję relacje z Klientami. Rozumiem oczekiwania Klientów i jestem w stanie im sprostać, oferując różne elastyczne modele współpracy."

Tomasz Górniak

Zakres usług

Prawo umów

 • Przygotowywanie oraz opiniowanie umów i regulaminów
 • Pomoc prawna w zakresie wyboru najlepszych rozwiązań zabezpieczających interesy Klientów, a także w zakresie realizacji umów.
 • Reprezentowanie Klientów w sporach sądowych, których przedmiotem są roszczenia wynikające z umów cywilnoprawnych

Prawo budowlane

 • Doradztwo prawne z zakresu prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego oraz prawa ochrony środowiska
 • Reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowoadministracyjnych w sprawach z zakresu prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, prawa ochrony środowiska.

Nieruchomości

 • Doradztwo prawne przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości
 • Przeprowadzanie badań due diligence nieruchomości oraz wskazaywanie optymalnych rozwiązań zauważonych problemów dot. nieruchomości
 • Doradztwo prawne z zakresu ustanawiania i znoszenia obciążeń nieruchomości
 • Kompleksowa obsługa prawna transakcji mających na celu przeniesienie własności lub posiadania nieruchomości, a także postępowań sądowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych

Spółki
prawa handlowego

 • Sporządzanie projektów umów i statutów spółek
 • Rejestrowanie spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Kompleksowa obsługa prawna spółek
 • Doradztwo prawne z zakresu prawa korporacyjnego
 • Przekształcanie spółek

Odszkodowania
i zadośćuczynienia

 • Doradztwo prawne w zakresie dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia oraz innych świadczeń pieniężnych
 • Prowadzenie negocjacji mających na celu rozwiązanie sporu na drodze polubownej bez angażowania sądów powszechnych
 • Obsługa prawna postępowań sądowych mających na celu uzyskanie odszkodowania, zadośćuczynienia, renty lub innych świadczeń od sprawcy szkody lub od ubezpieczyciela
 • Reprezentowanie Klientów w procedurach przeprowadzanych przez ubezpieczycieli

E-porady

2. Otrzymaj wycenę


Gwarantuję wycenę w przeciągu 12 godzin

3. Otrzymaj poradę prawną


Otrzymasz poradę w ciągu 48 godzin

Kontakt


FORMULARZ KONTAKTOWY

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Górniak

tel. +48 573 141 900
e-mail: gorniak@radca.org.pl
NIP 712-296-01-01 REGON 365650873

Istnieje możliwość spotkania w miejscu wskazanym przez Klienta oraz w formie wideokonferencji.